Správní poplatky za úkony prováděné na úseku zbraní a střeliva

platné od 1.7. 2014
za přijetí

přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání ZPKč 100
žádosti o jmenování zkušebním komisařemKč 200
žádosti o vydání zbrojního průkazu za každou skupinuKč 700
žádosti o vydání nového ZP po uplynutí jeho platnosti/skupinaKč 700
žádosti o rozšíření skupin ZP za každou další skupinuKč 700
žádosti o vydání evropského zbrojního pasuKč 700
žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasuKč 700
zapsání zbraně do evropského zbrojního pasuKč 100
žádosti o vydání průkazu zbraněKč 300
žádosti o vydání povolení k nabytí, držení nebo nošení zbraně kategorie BKč 200
žádosti o udělení výjimky k nabytí, držení nebo nošení zbraně kategorie AKč 1000
žádosti o vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávněníKč 1500
žádosti o rozšíření skupin ZL za každou další skupinuKč 1500
žádosti o vydání povolení k vystavovávání zbraníKč 1500
žádosti o vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivoKč 1500
žádosti o vydání jednorázového dokladu povolení přepravy zbraní nebo střelivaKč 300
žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střelivaKč 800
žádosti o provozování střelnice
- na dobu neurčitou
- nejdéle na týden
- nejdéle na měsíc
 
Kč 1500
Kč 300
Kč 800
žádosti o povolení ke
- znehodnocení zbraně
- zničení zbraně
- výrobě řezu
 
Kč 300
Kč 300
Kč 300

Náklady spojené se zkouškou hradí ze zákona žadatel, cena této služby je ve výši 1000,- Kč.

Za vydání duplikátů dokladů se platí rovněž poplatek, viz Sbírka zákonů č.170/2013, položka 16, písm. a) sazebníku.
Správní úřad může snížit poplatky v důsledku zmocnění, viz. Sbírka zákonů č.170/2013.

Nahoru